Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelő és adat feldolgozó neve: BWT Hungária Kft. (a továbbiakban: BWT)

 

A adatkezelő/adatfeldolgozó székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.
(Adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.)

 

Az adatkezelési szabályzattal kapcsolatban felmerült kérdéseit az info@bwt.hu e-mail címre küldheti meg vagy az ingyenesen hívható zöld számunkon teheti fel kollegáinknak. Ingyenesen hívható zöld számunk: 06-80-205-299

 

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

 

A kezelt adatok köre:
Az felhasználó által a regisztráció során megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

 

A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A BWT a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 

Az adatkezelés célja:
A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja hogy a felhasználót a megkeresésének a tárgyával kapcsolatban a BWT az ügyfélszolgálaton felkeresse és az ügyintézés létrejöjjön (ajánlat adás, szerviz szolgáltatással kacsolatos ügyintézés, tájékoztató levél küldés (termékismertető, marketingcélú megkeresés). Továbbá a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége. A weboldal használatának, szolgáltatás igénybe vételének fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos rendszer üzenet küldésének lehetősége.

Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó utólag –leiratkozással – megtilthatja. A adatai törlését kérheti a info@bwt.hu e-mail címen.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama:
Az felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a BWT addig jogosult kezelni, amíg a BWT által biztosított leiratkozási lehetőséggel az felhasználó nem él. (Az felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a BWT törli az adatokat. Amennyiben az felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a BWT a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer az felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

 

Adatok törlése:
A felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben az info@bwt.hu címre kell eljuttatni. A BWT a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat a Ausztria területén anyaclégünk, a BWT AG. tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során az felhasználó által megadott valamennyi adatot a BWT biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, - feldolgozás során kizárólag korlátozott hozzáféréssel rendelkező, a BWT valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

 

Adattovábbítás
A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet

.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

Az felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban:
Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@bwt.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:
Az felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait az info@bwt.hu e-mail címen.

 

Felhasználó hozzájárulása
A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzatot magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben információ / ajánlat kérő vagy igénybejelentő űrlapot kitölti és részünkre megküldi a küldés gomb megnyomásával.

Ingyenesen hívható zöld számunk:

06-80-205-299